Government must do more to support emigrants – Senator Trevor Ó Clochartaigh

Sinn Fein

ÓClochartaighLeagan Gaeilge thíos – Irish version below

Sinn Féin Diaspora spokesperson, Senator Trevor Ó Clochartaigh, has said the government must do more to address the considerable issues facing Irish emigrants across the globe. Representation and voting rights, support services for those being forced to emigrate and the removal of barriers for those wishing to return are particularly contentious, as well as providing greater support and resources for vulnerable emigrants and those who had to leave for societal and personal reasons.
Speaking today at the Global Irish Civic Forum, the Galway West-South Mayo Senator says:
“The Forum is a very welcome development which provides a platform for those civic and social organisations who do so much, largely in a voluntary capacity to support our emigrants and the wider diaspora. I applaud the immense commitment, dedication and patriotism they show to their fellow Irish. This forum highlights the diversity and complexity of the issues faced by the Global Irish, as well as the hugely important role our people play across all walks of life around the world.
It is clear however, that the government needs to do a lot more in relation to the issues and concerns being raised by participants and the representative organisations. The hypocrisy of the government who applauded young people involved in the recent #hometovote initiative, while denying Irish citizens abroad the right to vote and representation in our democratic institutions has been severely criticised. The government must fastrack their proposals in this regard to ensure that all citizens have equality when it comes to voting in Irish elections.
Issues facing the undocumented in the US, the Irish traveller, LGBT, mixed race, prisoners, those who suffered institutional abuse, people with mental and other health issues and other minority groupings are being highlighted as deserving much more attention when it comes to government policy.
It has been shown also that while there are reasonably good supports in place for emigrants through civic organisations while abroad, there are serious issues as regards ensuring that emigrants are properly prepared before they leave and that there are substantial barriers to their returning.
Issues such as skills recognition and certification, understanding the limitations and complexities of work permit and visa regimes have been cited as major difficulties our emigrants face when going abroad to find work.
A lack of suitable employment opportunities, proper career paths, recognition of time spent abroad, access to housing, healthcare and education are some of the impediments that those wishing to return are facing.
It is quite clear that the government must re-calibrate its efforts and government policy to address these issues, particularly in the pre and post emigration phases.”

Gá le tuilleadh oibre ón rialtas ar mhaithe le heisimircigh – An Seanadóir Ó Clochartaigh

Tá ráite ag Urlabhraí Shinn Féin don Diaspóra, An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh, gur gá don rialtas tuilleadh oibre a dhéanamh le réiteach a fháil ar na fadhbanna éagsúla ar gá d’ eisimircigh Éireannacha dul i ngleic leo timpeall na cruinne. Tá an-ghá, dar leis, le hionadaíocht, cearta vótála agus seirbhísí tacaíochta dóibh sin a gcuirtear brú orthu an tír a fhágáil agus tá tuilleadh tacaíochta de dhíth le hacmhainní a chur ar fáil d’eisimircigh leochaileacha agus dóibh sin a d’fhág ar chúiseanna pearsanta nó cinn a bhain leis an tsochaí.
Ag labhairt dó ag Fóram Saoránach na n-Éireannach Domhanda, Dúirt an Seanadóir Ó Clochartaigh as Gaillimh Thiar – Deisceart Mhaigh Eo:
“Cuirim fáilte roimh theacht chun cinn an Fhóraim seo a chuireann ardán ar fáil do na heagraíochtaí pobail agus sóisialta sin a dhéanann tréan oibre, go deonach go minic, le cabhrú lenár n-eisimircigh agus leis an diaspóra go ginearálta. Déanaim comhghairdeas leo as an dúthracht mhór agus an tírghrá atá léirithe arís agus arís eile acu dá gcairde Éireannacha. Cabhraíonn an fóram seo linn na cineálacha fadhbanna éagsúla iomadúla a bhíonn ag Éireannaigh fud fad na cruinne a thuiscint, chomh maith le spléachadh a fháil ar an ról ríthábhachtach a ghlacaimid i ngach cearn den domhan.
Is léir áfach, gur gá don rialtas i bhfad Éireann níos mó a dhéanamh leis na fadhbanna a réiteach agus a chinntiú go dtugtar cluas éisteachta do chách. Tá fimíneacht ar leith ag baint leis an rialtas a rinne comhghairdeas leis na daoine a d’fhill ar an mbaile le vótáil mar chuid de #hometovote ach ag an am céanna a chur cosc ar cheart chun vótála agus ionadaíochta san Oireachtas do shaoránaigh Éireannacha thar lear. Caithfidh an rialtas an t-iarann te a bhualadh agus a chinntiú go mbeidh comhionannas ar fáil do chách sna toghcháin Éireannacha.
Teastaíonn i bhfad níos mó airde ar na hÉireannaigh gan cáipéisí inimirce i Meiriceá, lucht siúil na hÉireann, lucht LADT, ciníocha éagsúla, iad siúd atá sa phríosún, iad siúd ar imríodh mí-úsáid orthu in institiúidí, daoine a bhfuil fadhbanna sláinte nó meabhairshláinte orthu agus grúpaí eile mionlaigh, agus is gá do pholasaí an rialtais díriú orthu.
Cé gur taispeánadh go bhfuil roinnt tacaíochta ar chaighdeán measartha maith ar fáil d’eisimircigh trí na heagraíochtaí pobail tá fadhbanna suntasacha ann cabhrú le daoine cinntiú go bhfuil siad réitithe mar is ceart sula bhfágann siad agus sula mbíonn constaicí móra rompu filleadh.
Luaitear aithint agus deimhniúchán scileanna, tuiscint ar na deacrachtaí a bhaineann le víosaí agus ceadanna oibre mar mhórfhadhbanna rompu sin atá ag cuardach oibre thar lear.
Anuas air sin bíonn easpa deiseanna fostaíochta, easpa gairmeacha soiléire, deacracht le haithint an ama atá caite thar lear, fadhbanna le rochtain ar thithíocht, shláinte agus oideachas ar fad ag cur as dóibh sin a fhilleann.
Is léir gur gá don rialtas smaoineamh athuair ar na hiarrachtaí atá á ndéanamh acu agus ar a gcuid polasaithe le dul i ngleic leis an fadhbanna seo ar fad a bhíonn ag eisimircigh, roimh dhul agus tar éis dhul dóibh, ach go háirithe.”